Udruženje "Dunav 1293" se nalazi na samo nekoliko kilometara nizvodno od Bačke Palanke, tačnije na 1293. kilometru plovnog puta reke Dunav, u okviru prelepe šumske oaze sa koje se pruža jedinstven pogled na obronke Fruške gore. 

Udruženje je osnovano sa ciljem očuvanja dunavskog identiteta, negovanja tradicije i kulturne baštine, kao i stvaranja ambijenta za promociju Srbije kao turističke destinacije. Osnovni motiv udruženja i projekta "Eko-škola u prirodi udruženja Dunav 1293" je doprinos opremanju i izgradnji turističke infrastrukture koji će dati poseban pečat funkcionisanju i razvoju turizma.

Doprinos i cilj projekta se ogleda u uređenju zemljišta i javnih površina namenjenih opštoj rekreaciji, a sportsko-rekreativni tereni, dečija igrališta, pešačke i biciklističke staze i dr. će dati poseban pečat edukaciji i razvijanju svesti stanovništva o značaju uređenja zemljišta i razvoju turizma.

Multimedia WorkshopMoj web sajt